Ar žalingi įpročiai tavo draugai?

Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, ypač paauglių tarpe, yra svarbi bei aktuali šiandieninė pro­blema. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Jaunimo skyriuje sistemingai vykdomos įvairios prevencinės veiklos, skirtos šiai problemai spręsti. Prevencine veikla siekiama ugdyti sveiką gyvenseną, formuoti prosocialų elgesį, ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius siekiant mažinti rizikos veiksnių įtaką mokiniams.

Priežastys gyventi

Psichikos sveikata – viena iš svarbiausių vertybių šiuolaikinėje visuomenėje. Tai yra sudėtinė asmens sveikatos dalis, lemianti žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį, bendrauti ir išreikšti savo jausmus. Stiprios psichikos žmonės lengviau negu kiti įveikia stresines situacijas, produktyviau dirba. Įvairūs psichikos sutrikimai trukdo žmogui patirti gyvenimo pilnatvę.

Paglostyk molį – paglostyk save

Minint psichikos sveikatos dieną Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Trečiojo amžiaus universiteto dalyviai susirinko į meno terapijos užsiėmimą – dailės kūrybines dirbtuves. Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos dienos stacionaro bendruomenės nariai ir specialistai. Susirinkusiems molio terapijos galimybes atskleidė dailės mokytoja Rusnė Feiferienė ir psichologė Daiva Govorova.

Senjorai mokslo metus pradėjo sveikatingumo stovykla

Rudenį kaip tikri studentai Kėdainių rajono senjorai pradeda aktyvią veiklą Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Trečiojo amžiaus universitete. Tai jau ketvirtas rugsėjis, kai vyresnio amžiaus kėdainiečiai kviečiami užsiimti aktyvia edukacine veikla, o galbūt net įgyvendinti savo jaunystės siekius ir svajones arba pasidalinti visą gyvenimą sukaupta patirtimi ir žinojimu su kitais. Šiais metais mokslo pradžios šventės renginiai persikėlė iš klasės suolų į pajūrio smėlį. Šiuo sveikatos ir fizinio aktyvumo renginiu ne tik pažymima mokslo metų pradžia, bet ir pradedamas įgyvendinti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas Kėdainių TAU projektas „Fizinio aktyvumo galimybių įvairovės didinimas 50+“.

Plečiamas Atvirųjų jaunimo erdvių bendradarbiavimas

Vos metai praėjo nuo to laiko, kai Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Atvirosios jaunimo erdvės darbuotojai vyko į Klaipėdą pasisemti atviro darbo su jaunimu patirties. Atviros erdvės jaunimo centras Klaipėdoje įkurtas dar 2009 metų rugsėjo mėnesį miesto savivaldybėje pasinaudojus  ES parama. Tai buvo viena pirmųjų tokio tipo struktūrų Lietuvoje, savo veikla siekiančių suteikti prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms, palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką. O štai šį rudenį Kėdainių SJMC Atvirosios jaunimo erdvės komanda jau vyko pasidalinti savo patirtimi ir toliau plėtoti atvirųjų jaunimo erdvių bendradarbiavimo ryšius šalies mastu. Tokia galimybė atsirado įgyvendinant Kėdainių SJMC AJE projektą „Čia yra ką veikti“, finansuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Gerbiami Kolegos Mokytojai,

Rudenėjantys medžių  lapai Jūsų  gyvenimo knygoje pribarstė naujų spalvų, kurių šviesoje pražydo  Gerumo, Tiesos, Išminties, Doros, 

Kūrybos, Pareigos, Meilės, Atjautos, Pagarbos gėlių žiedai.

Išsaugokite juos ištisus metus, kad bendruomenėje kasdien būtų šilta ir jauku nuo Jūsų gerumo, kūrybiškumo, sumanumo, kad  ugdymo kelyje skelbiami  pilietiniai idealai  taptų prasmingais iššūkiais, kad kasdienybę ir šventes puoštų kilnaus Mokytojo – visuomenės lyderio vardas, o darbus vainikuotų prasmingos sėkmės.

Būkite sveiki, laimingi, atsakingi, būkite mylimi.

Su Tarptautine Mokytojų diena

Centro administracija

 

Mieli Mokytojai

Jūsų rankose svyra vasara kvepiantys  kuplūs gėlių žiedai,
Jūsų širdyse kvatoja jaunystės pavasariai,
Jūsų klasėse vaikšto viso pasaulio išmintys,
Jūsų gyvenimai mainos nuo mūsų ne visada tvirtų žingsnių aido,
O taip norisi, kad visų mūsų
Gyvenimo keliai būtų tiesūs,
Kad dvasinę šilumą kasdien dovanotume vieni kitiems,
Kad likimo burės
Išplauktų plačiais likimo jūrų vandenimis.

     Sveikiname Jus, Visų Skyrių pedagogus, Tarptautinės Mokytojų dienos proga, linkėdami sveikatos ir svajonių išsipildymo

 

Jūsų mokiniai