Etnokultūrinė popietėje – pokalbis apie duoną

Centro muziejuje paminėta Duonos diena. Etnokultūros būrelio nariai, Jaunimo skyriaus 7-9 klasių mokiniai dalyvavo etnokultūrinėje popietėje „Duona ne per vėją atėjo“.

Žinodami, kaip svarbu padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, mokėme suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.

Ievos Simonaitytės kūrybos skaitymai žvakių šviesoje

Vasario 21 d.  – Gimtosios kalbos diena. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Suaugusiųjų skyriaus bendruomenė ir  Kėdainių TAU senjorai šįmet šią dieną skyrė Mažosios Lietuvos rašytojai Ievai Simonaitytei.

Smagu pabuvoti „Olympis-2016“

Edukacinių konkursų  „Olympis“ tikslai siekia sudominti mokinius mokomuoju dalyku, skatina mokymosi motyvaciją, lavina darbo kompiuteriu įgūdžius. Edukaciniai konkursai suteikia galimybę smagiai mokytis ne tik lietuvių kalbos ir literatūros mylėtojus, bet  kviečia dalyvauti ir anglų, matematikos, fizikos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos, geografijos, istorijos žinovus. 

Meilė Tėvynės laisvei, žemei ir savo kalbai

Vasario 15 d. Suaugusiųjų skyriaus skaitykloje vyko popietė „Meilė Tėvynės laisvei, žemei ir savo kalbai“, skirta Jono Basanavičiaus mirties 90-mečiui ir Valstybės atkūrimo dienai  paminėti, į kurią susirinko ir gausus senjorų iš Kėdainių TAU būrys.  Popietę organizavo Jadvyga Sudikienė, istorijos mokytoja, Aldona Šliažaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, ir  Jurgita Verseckaitė, socialinė pedagogė.

Edukacija „Žydų papročiai, tradicijos ir žydiškų valgių degustacija“

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Suaugusiųjų skyriaus mokiniai kuratorės Jadvygos Sudikienės ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Aldonos Šliažaitės iniciatyva dalyvavo edukacijoje „Žydų papročiai, tradicijos ir žydiškų valgių degustacija“.

Atviroji jaunimo erdvė – erdvė be sienų

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (SJMC) vadovai ir Atvirosios jaunimo erdvės (AJE) darbuotojai, ieškodami naujų bendradarbiavmo formų ne tik plačiai atveria įstaigos duris jaunimui, bet ir aktyviai plėtoja atvirojo darbo su jaunimu paslaugų įvairovę, dalinasi patirtimi, kuria galimybes miesto ir kaimo jaunų žmonių bendravimui. Tuo tikslu  Kėdainių SJMC Atviroji jaunimo erdvė vienam vakarui persikėlė į Kėdainių rajono Krakių miestelį, kur vyko socialinės partnerystės bendradarbiavimo renginys „Naujų bendradarbiavimo formų diegimas plėtojant jaunimo AJE koncepciją“.

KSJMC Jaunimo skyriaus bibliotekoje atidaryta mokinių atvirukų paroda „Valentino dienos siurprizas“

Per ikiprofesinio mokymo pamokas vadovaujant šio dalyko mokytojai Elvyrai Skeivienei, mokiniai atliko kūrybinius darbus naudodami įvairias medžiagas. Mokinių kruopščiu darbu buvo pagaminti gražūs, įvairiaspalviai atvirukai Valentino dienai.