Mokamos paslaugos

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro teikiamų paslaugų kainos 1 asmeniui nuo 2021 m. rugsėjo 24 d.:

1.1. formaliojo tęstinio profesinio mokymo modulinės programos 1 mokymosi kreditas 1 asmeniui – 40,00 Eur;
1.2. neformaliojo profesinio mokymo programos 1 mokymosi kreditas 1 asmeniui – 30,00 Eur;
1.3. profesinio mokymo įgytų kompetencijų vertinimas  1 asmeniui – 150,00 Eur;
1.4. Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus Vairavimo mokymo programa 1 asmeniui:
1.4.1. B kategorijos vairuotojų mokymas (teorijos žinios ir praktinis vairavimas) –300,00 Eur;
1.4.2. B kategorijos praktinio vairavimo mokymas – 300,00 Eur;
1.4.3. papildomas praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimas – 10,00 Eur/val.;
1.4.4. papildomas teorijos žinių tobulinimas – 1,00 Eur/val.;
1.5. Neformaliojo vaikų švietimo programų 1 mėnesio paslaugų kaina vienam asmeniui:
1.5.1. dizaino – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.2. rankdarbių – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.3. medžio darbų – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.4. sveikos gyvensenos – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.5. muzikinės – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.6. dailės – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.7. šokio – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.8. kalbų mokymo – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.9. kirpėjų mokymo – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.10. jaunųjų medicinos slaugytojų mokymo – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.11. informatikos ir matematikos mokymo – 6,00 Eur/mėn.;
1.5.12. gamtamokslinio mokymo – 5,00 Eur/mėn.;
1.5.13. robotikos klubo – 12,00 Eur/mėn.;
1.6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa 1 asmeniui:
1.6.1. fizinio aktyvumo – 20,00 Eur/mėn.;
1.6.2. kalbų mokymo – 15,00 Eur/mėn.;
1.6.3. sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos mokymo – 15,00 Eur/mėn.;
1.6.4. IKT mokymo – 15,00 Eur/mėn.;
1.6.5. meninės raiškos – 15,00 Eur/mėn.;
1.6.6. trumpalaikė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa – 3,00 Eur/mėn.;
1.7. asmeniui, turinčiam vidurinį išsilavinimą, už mokytojų, pakartotinai jį mokančių pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų, darbą – 32,00 Eur/mėn.;
1.8. patalpų nuoma:
1.8.1. sporto salės – 15,00 Eur/val.;
1.8.2.   aktų salės – 15,00 Eur/val.;
1.8.3.   kabineto – 8,00 Eur/val.;
1.8.4.   kompiuterių klasės – 15,00 Eur/val.;
1.8.5. informacinio centro – 15,00 Eur/mėn.;
1.9. mikroautobuso ,,Mersedes Benz“ nuoma:
1.9.1.darbo dienomis – 0,60 Eur/km ir 2,00 Eur/val.;
1.9.2.poilsio ir švenčių dienomis – 0,60 Eur/km ir 4,00 Eur/val.