Istorija

Istorija

1997–1998 m. m. dvi pirmosios (X ir XII) suaugusiųjų mokymo klasės buvo įkurtos Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje. Mokėsi 38 mokiniai. Dirbo 14 mokytojų. Išleista pirmoji abiturientų laida: brandos atestatus gavo 32 suaugusieji. Vėliau suaugusiųjų klasių ir mokinių daugėjo (1998–1999 m. m. – 48, 1999–2000 m. m – 78, 2000–2001 m. m. – 109 mokiniai).

2000–2001 m. m. pradėtas profilinis mokymas: įvesti humanitarinis ir realinis profiliai.

Nuo 2001 m. prasideda savarankiška Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro veikla, todėl 2001 metai yra Centro įkūrimo metai. Kaip atskira institucija veikė Mikalojaus Daukšos pagrindinėje mokykloje ir naudojosi jos materialine baze, mokomaisiais kabinetais, vadovėlių ir mokymo priemonių fondais. Centro bendruomenė sukūrė savo emblemą ir vėliavą. Įstojo į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociaciją.

2002–2003 m. m. vykdoma ARKS – ,,sugrįžtančiųjų į mokyklos suolą“ programa. Jos tikslas – sudaryti sąlygas įvertinti išsilavinimo spragas, ugdyti nuolatinio mokymosi poreikį, lavinti pilietiškumo įgūdžius.

2003–2004 m. m. plėtėsi neformaliojo švietimo veikla: dailės studija, komunikacijos pagrindų mokymas pagal ARKS programą, organizuoti anglų kalbos, vokiečių kalbos, kompiuterinio raštingumo kursai, Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai.

2005–2006 m. m. persikelta į naujas patalpas: įrengti mokomieji kabinetai, biblioteka, informacinis centras.

2008 m. Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurse Centras pripažintas nugalėtoju.

2009 m. Centro direktoriaus Dangiro Kačinsko veikla įvertinta Lietuvoje. Jis išrinktas Metų andragogu.

2010–2011 m. m. Centras mokinius pasitiko renovuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis – jaukus, šviesus, modernus. Bibliotekoje pradėta diegti MOBIS sistema. Pradėtas modulinis mokymas. Puikiai įvertinta Centro svetainė. Ji geriausių Lietuvos mokyklų svetainių dvidešimtuke. 2010 m. organizuotas  Lietuvos suaugusiųjų švietimo įstaigų mokinių konkursas „Mano mokymosi istorija“, išleista knyga.

2013 m. kovo 29 d. Kėdainių savivaldybės tarybos sprendimu reorganizuota prijungimo būdu Kėdainių jaunimo mokykla ir Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kėdainių jaunimo mokyklos ir Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašo“). Mokykla pavadinta Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Joje pradėjo veikti trys skyriai: suaugusiųjų, jaunimo ir neformalaus švietimo. Jaunimo ir neformalųjį skyrius sudarė buvusi Jaunimo mokykla, kurios tikslas – sugrąžinti jaunuolius į švietimo įstaigą.  Mokiniams suteikiami ikiprofesinio rengimo pagrindai. Centre diegiamas produktyviojo mokymosi modelis.

2013 m. atsižvelgiant į Kėdainių rajono poreikius mokykloje pradeda veikti du nauji Kėdainių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) fakultetai: Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo bei Kultūros ir meno.

2014 rugsėjo 1 d. mokykla pervadinta į Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą.

2015 m. kovo 3 d. Centro direktore pradėjo dirbti Irina Jančiukienė, ilgametė buvusios Gudžiūnų pagrindinės mokyklos direktorė.  

2015 m. pradėjo veikti Atviroji jaunimo erdvė – atvira, saugi, nemokama, neįpareigojanti vieta 14-19 metų jaunimui. Neformaliojo vaikų švietimo skyriuje įsikūręs Robotikos klubas sėkmingai pradėjo ugdyti būsimuosius konstruktorius. Jaunimo skyriaus mokiniams duris atvėrė Arbatos ir kavos klubas. 

2019–1920 m. m. I gimnazijos klasei parengta visų mokomųjų dalykų mokomoji medžiaga MOODLE sistemoje. Centras tapo bazine mokykla, kurioje vykdomi Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai.

2019–2020 m. Centre pradėtos įgyvendinti tęstinio profesinio mokymo modulinės programos. Įgyvendinant projektus numatytos priemonės Atvirosios jaunimo erdvės veiklos kokybės gerinimui: įkurtas pabėgimo kambarys „Pojūčių laboratorija“, atnaujinta treniruoklių fizinio aktyvumo klasė, įrengtas pokalbių, diskusijų, stalo žaidimų kambarys.

2020–2021 m. m.. dėl COVID-19 pandemijos ugdymo procesas organizuotas virtualioje Moodle mokymo aplinkoje. Įrengtas vaiko ir mamos kambarys.