Rekvizitai, kontaktai

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, LT-57153 Kėdainiai
Įmonės kodas 195095992
Steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885.
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

Direktorė
Irina Jančiukienė
Tel. (8 347) 31 157
El. paštas: direktorius@smc.kedainiai.lm.lt

Raštvedė
Janina Dubinkienė
Tel. (8 347) 31 157
Faks. (8 347) 31 157
El. paštas: rastine@smc.kedainiai.lm.lt

Suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus vedėja
Audronė Valienė
Tel. (8 675) 28 019
El. paštas: suaugusieji@smc.kedainiai.lm.lt

Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus vedėja
Alma Jociuvienė
Tel. (8 673) 01 965
El. paštas: neformalusis@smc.kedainiai.lm.lt

IT operatorius, Duomenų bazių administratorius
Edgaras Krikščiūnas
Tel. (8 651) 88 001
El. paštas: edgaras.k74@gmail.com

Pavaduotojas ūkiui
Ričiardas Ragauskas
Tel. (8 646) 27 872
El. paštas: pavaduotojas@smc.kedainiai.lm.lt

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja
Jūratė Vaitonienė
Tel. (8 645) 32 760
El. paštas: neformalustau@smc.kedainiai.lm.lt

Biblioteka – informacinis centras:
Bibliotekininkė
,  archyvarė
Lina Glinskienė
tel. (8 615) 63 986
El. paštas: biblioteka@smc.kedainiai.lm.lt

Vyr. buhalterė
Lilija Andreikina
Tel. (8 347) 31 168
El. paštas: buhalterija@smc.kedainiai.lm.lt

Buhalterė–apskaitininkė
Virgilija Švilpauskaitė
Tel. (8 645) 35 168
El. paštas: apskaita.ksjmc@gmail.com

Susisiekite