BIBLIOTEKA IR INFORMACINIS CENTRAS

Biblioteka-informacinis centras

„Tas, kuris skaito knygas, gyvena tūkstančius gyvenimų. Tas, kuris neskaito, gyvena tik vieną.“

                                                                                                                              George R.R. Martin

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro biblioteka duris skaitytojams atvėrė 2006 m. rugsėjo 1 d. Nuo Centro įsikūrimo pradžios (2001m.) mokiniai ir mokytojai naudojosi Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinės mokyklos biblioteka.

Centro biblioteka – informacijos ir užimtumo centras. Biblioteką sudaro abonementas ir bendroji skaitykla. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes naudotis informacijos šaltiniais. Realizuojant kiekvieno bendruomenės nario teisę gauti, kaupti ir skleisti informaciją, bibliotekoje įvairiose laikmenose komplektuojamas, tvarkomas, apskaitomas ir saugojamas bibliotekos fondas.

Bibliotekos fondą sudaro 11000 vnt. grožinių, metodinių, informacinių  ir kt. leidinių, 9 000 vnt. vadovėlių. Prenumeruojami 7 pavadinimų periodiniai leidiniai. Komplektuojant bibliotekos fondą atsižvelgiama ir į bibliotekos kaip laisvalaikio praleidimo bei užimtumo atliekamą funkciją. Stengiamasi įsigyti knygų kuriomis būtų galima „privilioti“ kuo daugiau skaitytojų, pamilti knygą, ugdomas skaitytojų kultūrinis išprusimas.

Bibliotekoje  yra erdvi 30 darbo vietų skaitykla. Joje organizuojamos pamokos, rengiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų, žymių žmonių jubiliejams paminėti, vyksta seminarai, mokytojų metodiniai pasitarimai, pristatomi įvairūs projektai.

Vykdydama savo veiklą, biblioteka vadovaujasi Centro vizija, misija, tikslais ir uždaviniais, atsižvelgdama į moderniai bibliotekai keliamus reikalavimus.

 Bibliotekos-informacinio centro teikiamos paslaugos:

  • išduodama skaitytojams reikalinga literatūra, mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais;
  • teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams;
  • teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas;
  • organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos;
  • konsultuojama apie įvairius informacijos šaltinius ir paieškos būdus;
  • pateikiami rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai;
  • teikiamos kopijavimo, skenavimo ir spausdinimo paslaugos;
  • įrengtos skaitytojams 6 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga;
  • įdiegta Mokyklų bibliotekų informacinė sistema (MOBIS);
  • veikia pedagoginė-metodinė skaitykla, kurioje kaupiama pedagoginė literatūra.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas mokinys ar darbuotojas, išeidamas iš Centro, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius. Sugadintą ar pamestą leidinį privalo pakeisti  tokiu pačiu arba lygiaverčiu.

Darbo laikas ir kontaktai:

Pirmadieniais–penktadieniais:

8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka:

12.30–13.00 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis – ŠVAROS DIENA.

Bibliotekininkė Lina Glinskienė


tel. (8 615) 63 986

El. paštas: biblioteka@smc.kedainiai.lm.lt