Vadovai

Direktorė
Irina Jančiukienė
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Suaugusiųjų ir jaunimo skyriaus vedėja
Audronė Valienė
Technologijų mokytoja metodininkė

Neformaliojo vaikų švietimo  skyriaus vedėja
Alma Jociuvienė
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja
Jūratė Vaitonienė
Sveikos gyvensenos mokytoja metodininkė

Pavaduotojas ūkiui
Ričiardas Ragauskas