Tvarkaraščiai (Trečiojo amžiaus universitetas)

Fakultetai / Programos

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRAS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS (TAU)

KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS

TAIKOMASIS MENAS IR DAILIEJI AMATAI
(programos pavadinimas)

APIE PROGRAMĄ

Tai nauja, nuo 2013 – 2014 mokslo metų Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje pradedama vykdyti TAU Kultūros ir meno fakulteto studijų programa.
Programos paskirtis – suteikti papildomas meninės raiškos kompetencijas dalyviams, sudaryti galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms teoriškai ir praktiškai susipažinti su įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir būdais, naudojant skirtingas taikomojo meno ir dailiųjų amatų technikas padėti kuo įvairiapusiškiau ir laisviau perteikti individualias kūrybines idėjas. Išklausęs teorinį kursą ir dalyvavęs praktiniuose užsiėmimuose klausytojas sugebės išlaisvinti savo meninę fantaziją, taikyti kelias technikas vienu metu.
Pagrindiniai studijų dalykai:Kompozicijos pagrindai, Vizualioji ir taikomoji dailė, Dailės ir muzikos terapija, Dailioji tekstilė (mezgimas, nėrimas, siuvimas, siuvinėjimas, vilnos vėlimas, audimas), Medžio darbai (pynimas iš vytelių, buitinės reikmės puošmenų, indų, žaislų gamyba), Meninė fotografija, Dizainas.

PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

Programa įgyvendinama per 2 metus pagal patvirtintą studijų grafiką. Dirbama mokslo metais, kurie trunka nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. Studijos – neintensyvios, paskaitos vyksta 1-2 kartus per mėnesį.

Paskaitas skaito lektoriai, menininkai, įvairūs taikomojo meno sričių atstovai ir specialistai, patys gerosios patirties turintys studentai.
Po TAU baigimo studentams įteikiamas universiteto baigimo pažymėjimas (diplomas, sertifikatas). Nei stojamųjų egzaminų, nei baigiamųjų darbų gynimo ar įskaitų nėra. Taikomos įvairios mokymosi formos: paskaitos, seminarai, kursai, išvykos, susitikimai, diskusijos, meno kūrinių aptarimai, parodos, plenerai ir t. t.Mokymas(is) orientuotas į meninių gebėjimų ugdymą ir gautų žinių taikymą praktikoje.

PRIĖMIMO SĄLYGOS IR STUDIJŲ KAINA

Studijuoti gali visi pageidaujantys vyresnio amžiaus (virš 50 metų) asmenys, pateikę prašymą ir užpildę anketą.
Šiuo metu studijos nemokamos.SVEIKATOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS

SVEIKATOS STIPRINIMAS
(programos pavadinimas)

APIE PROGRAMĄ

Tai nauja, nuo 2013 – 2014 mokslo metų Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje pradedama vykdyti TAU Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo fakulteto studijų programa.
Programos paskirtis – sudaryti galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms įgyti žinių apie sveikatos priežiūrą ir išsaugojimą; vykdant praktines sveikatinimo veiklas įgalinti senjorus išlikti fiziškai aktyviais ir darbingais; skatinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą, kaip priešpriešą socialinei atskirčiai – pasyvumui, vienatvei ir susvetimėjimui. Nepakankamas dėmesys savo sveikatai dažnai turi įtakos didesniam vyresnio amžiaus žmonių sergamumui lėtinėmis ligomis. Sveikatos žinių plėtojimas ir tobulinimas sudaro teigiamas prielaidas sveikam senėjimui ir padeda jeigu neišvengti, tai bent jau kontroliuoti būdingus susirgimus.
Pagrindiniai studijų dalykai:Sveikatos priežiūros politika, Sveikatos ugdymo teorijos ir modeliai, Sveikatos psichologija, Psichikos sveikata, Sveikata ir fizinis aktyvumas, Racionali mityba, Ligonių priežiūra ir slauga namuose, Pirmoji pagalba.

PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

Programa įgyvendinama per 2 metus pagal patvirtintą studijų grafiką. Dirbama mokslo metais, kurie trunka nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. Studijos – neintensyvios, paskaitos vyksta 1-2 kartus per mėnesį.
Paskaitas skaito lektoriai, politikai, švietėjai, savivaldos atstovai, įvairūs medicinos ir sveikatos priežiūros specialistai, patys gerosios patirties turintys studentai.
Po TAU baigimo studentams įteikiamas universiteto baigimo pažymėjimas (diplomas, sertifikatas). Nei stojamųjų egzaminų, nei baigiamųjų darbų gynimo ar įskaitų nėra. Taikomos įvairios mokymosi formos: paskaitos, seminarai, kursai, išvykos, susitikimai, diskusijos, leidinių aptarimai, konferencijos, sportiniai renginiai ir t. t. Mokymas(is) orientuotas į situacijų analizę, problemų sprendimą ir gautų žinių taikymą praktikoje.

PRIĖMIMO SĄLYGOS IR STUDIJŲ KAINA

Studijuoti gali visi pageidaujantys vyresnio amžiaus (virš 50 metų) asmenys, pateikę prašymą ir užpildę anketą.
Šiuo metu studijos nemokamos.


PLAČIAU APIE PROGRAMAS

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Trečiojo amžiaus universitetas (TAU)
S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai
Tel. (8 347) 3 11 57. El.paštas: neformalustau@smc.kedainiai.lm.lt

Išsamesnė informacija apie studijų programą pateikiama tinklalapyje http://www.smc.kedainiai.lm.lt/