Priėmimas į vairavimo B kategorijai įgyti mokymus

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKYRIUS VAIRAVIMO MOKYKLA

„B“ kategorijos vairuotojų mokymas

Grupių mokymo(si) pradžios datos

28 grupė

     2022 m. rugsėjo 8 d.    Mokiniai priimami 2022 m. rugsėjo 1 d. ir rugsėjo 5 d. 16-19 val.