Tvarkaraščiai (Vairavimo B kategorijai įgyti mokymas)

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SKYRIUS VAIRAVIMO MOKYKLA

„B“ kategorijos vairuotojų mokymas

Grupių mokymo(si) pradžios datos

28 grupė

     2022 m. rugsėjo 8 d.    Mokiniai priimami 2022 m. rugsėjo 1 d. ir rugsėjo 5 d. 16-19 val.

Informacija apie vairavimo mokyklos darbo laiką

Teorijos mokymo pamokų grafikas:  

Pirmadienis                       17.00 val. – 19.00 val.

Ketvirtadienis                    17.00 val. – 19.00 val.

Pirmadienis                       16.00 val. – 17.00 val. (kurso kartojimas, konsultacijos, kontroliniai patikrinimai).

Ketvirtadienis                    16.00 val. – 17.00 val. (kurso kartojimas, konsultacijos, kontroliniai patikrinimai).