Priėmimas į jaunimo klasės

Į Jaunimo skyriaus 5 – 10 klases mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant kokybišką ir mokinių poreikius atitinkantį ugdymą bei švietimo pagalbą, priimami 12 – 16 metų jaunuoliai.

Klasėse mokosi po 12 mokinių, mokymas individualizuojamas, teikiama nuosekli, kvalifikuota švietimo specialistų pagalba.

Mokiniai gali rinktis įvairias, jų pomėgius atitinkančias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, dalyvauti pažintinėje ir kultūrinėje veikloje, sportiniuose renginiuose, projektuose.

Norinčius mokytis, kviečiame atvykti į Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro raštinę (S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, LT-57153 Kėdainiai).

Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.00 val.

Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.00 val.

Prašymą dėl priėmimo galima atsiųsti el. paštu rastine@smc.kedainiai.lm.lt po to atvykti į Centrą pasirašyti.

Informacija telefonu – 8 347 31 157