Priėmimas į suaugusiųjų klasės

Suaugęs asmuo gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą.

Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnamečiai, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintys tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.

Suaugusiųjų pagrindinis ir vidurinis ugdymas yra nemokamas.

Formaliojo suaugusiųjų mokymosi kryptys:

·         Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymosi programos, siekiant įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą;
·         Mokymosi rezultatų pagerinimas (dalyko(-ų) skolų likvidavimas);
·         Turimų žinių gilinimas ir pasirengimas toliau mokytis;
·         Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų/egzaminų vykdymas.

Suaugusiųjų mokymas organizuojamas lanksčiai, atsižvelgiant į besimokančiųjų turimas kompetencijas ir poreikius. Taikomos įvairios mokymosi formos (pavienio, grupinio) ir mokymo proceso organizavimo būdai (kasdienis, neakivaizdinis, nuotolinis).

Mokytis niekada nevėlu!
Dėl priėmimo kreiptis: tel. 8 (675) 28019, el. paštas suaugusieji@smc.kedainiai.lm.lt