Ugdymo organizavimas suaugusiųjų klasėse

  1. Ugdymo proceso pradžia ir pabaiga:
KlasėsUgdymo proceso pradžia  Ugdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė
  6-8, gimnazijos I-II    2021-09-01  2022-06-23  185 ugdymo dienos
  gimnazijos III  2021-09-01  2022-06-16  180 ugdymo dienų
  gimnazijos IV    2021-09-01  2022-05-26  165 ugdymo dienos

2. Suaugusiųjų skyrius dirba:

–   neakivaizdinės klasės – kiekvieną trečiadienį ir ketvirtadienį. 

3. Vykdant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, Suaugusiųjų skyrius dirba pusmečiais:

I pusmetis:   2021-09-01 – 2022-01-21
II pusmetis:  2022-01-24 – 2022-06-23 (6-8 klasių, I-II gimnazijos klasių mokiniams)

        2022-01-24 – 2022-06-16 (III gimnazijos klasės mokiniams)
                     2022-01-24 – 2022-05-26 (IV gimnazijos klasių mokiniams)

4. Mokinių atostogų trukmė:

AtostogosPrasidedaBaigiasiPamokos prasideda
Rudens atostogos2021-11-032021-11-092021-11-10
Žiemos (Kalėdų)2021-12-272022-01-072022-01-10
Žiemos2022-02-142022-02-182022-02-21
Pavasario2022-04-192022-04-222022-04-25

5. Grupinių konsultacijų laikas:

115.00–15.45
215.50–16.35
316.40–17.25
417.30–18.15
518.20–19.05
619.10–19.55
720.00–20.45

6. Centro veikla esant ekstremalioms situacijoms:

6.1 Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai arba 30 laipsnių karščio ar aukštesnei temperatūrai, ugdymo procesas laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

6.2 Paskelbus ekstremaliąją padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, dėl ugdymo proceso koregavimo sprendimą priima Centro vadovas. Apie priimtus sprendimus Centro vadovas informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.