Savivalda

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro taryba

Pirmininkė – Rusnė Feiferienė
Sekretorė – Vilima Jucevičiūtė  

Nariai:
Almeda Klimantavičiūtė
Deimantė Rozenbergaitė
Vaiginta Kaminskaitė
Asta Stankevičienė
Sandra Rimkuvienė
Danutė Šilkaitienė
Alma Jociuvienė
Aistė Kanapeckaitė – Čerenkovienė
Jūratė Malinauskienė

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytojų taryba

Pirmininkė – Audronė Valienė
Sekretorė – Inta Karbočienė