Ugdymo organizavimas (Neformaliojo vaikų švietimo skyrius)

1. Ugdymo proceso pradžia – pabaiga:

2021-09-01 – 2022-06-30, trukmė – 10 mėn., viso 42 savaitės.

2. Mokymasis pusmečiais:

I pusmetis – 2021-09-01 – 2022-01-31

II pusmetis – 2022-02-01 – 2022-06-30

3. Ugdymo krypčių  veiklas šešias dienas per savaitę pirmadieniais – šeštadieniais pagal

patvirtintą ugdymo tvarkaraštį Neformaliojo vaikų švietimo skyriuje vykdo:

FOTOGRAFIJOS IR MENŲ  studija, vyr. mokytoja Aistė  Kanapeckaitė – Čerenkovienė,

INFORMATIKOS  klubas, vyr.  mokytoja Ilma Rimkevičienė,

JAUNŲJŲ MEDICINOS SLAUGYTOJŲ  akademija, mokytoja Birutė Merkelevičienė,

KIRPĖJŲ  studija, vyr. mokytoja Laima Kšivickienė,

MAŽOJI UŽSIENIO KALBŲ studija, mokytoja  Rūta Dulskienė,

MEDŽIO DROŽYBOS  studija, mokytojas metodininkas  Audrius Vasiliauskas,

ROBOTIKOS  klubas, mokytojas metodininkas Linas Vilčinskas,

SPORTO IR SVEIKATINGUMO  klubas, mokytojas metodininkas Dainius Leikauskas,

VAIRAVIMO MOKYMO  B kategorijai įgyti  mokykla, mokytojas metodininkas  ir vairavimo

instruktorius Rimantas Tepcovas,

IT MOKYKLA, mokytojas Edgaras Krikščiūnas.

4. Mokinių atostogos.

Derinama su  bendrojo  ugdymo įstaigų  ugdytinių atostogomis. Pageidaujant mokiniams ir jų

tėvams mokinių atostogų metu vykdomi užsiėmimai  pagal suderintus tvarkaraščius.

Mokinių atostogų trukmė:

AtostogosPrasidedaBaigiasiPamokos prasideda
Rudens atostogos2021-11-032021-11-092021-11-10
Žiemos (Kalėdų)2021-12-272022-01-072022-01-10
Žiemos2022-02-142022-02-182022-02-21
Pavasario (Velykų)2022-04-192022-04-222022-04-25

5. Vertinimas ir įsivertinimas.

Vykdomas neformalus mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių vertinimas ir įsivertinimas.  Baigusiems

ne mažiau nei vienerių mokslo  metų trukmės programas gali būti išduodami Neformaliojo švietimo

pažymėjimai mokiniams pageidaujant.

Baigus ne trumpesnę nei vienerių metų programą  gali būti organizuojamas žinių, įgūdžių patikrinimo testas ir  mokinio individualus praktinės kūrybinės veiklos darbas, jei išduotame Neformaliojo švietimo pažymėjime įrašomi mokinio gebėjimai ir kompetencijos, įgyti ugdymo programos mokymosi laikotarpiu.

6. Pakeitimai ekstremalių situacijų metu.

Ekstremalių situacijų atveju užsiėmimai gali būti vykdomi ne kontaktiniu, bet ir kt. būdais, taip pat nuotoliniu būdu vadovaujantis Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Nuotolinio mokymo aprašu, kt. galiojančiais teisės aktais.